Day: January 22, 2021

จากที่นำเสนอไปล่าสุดว่า บาสเกตบอล NBA เลื่อนการแข่งขันออกไปแล้ว 16 เกมโดยเกมล่าสุดเป็นการแข่งขันของ Memphis Grizzlies กับ Portland Trail Blazers แต่วันนี้มีการประกาศเพิ่มเติมว่าเกมการแข่งขันของ Memphis Grizzlies จะต้องถูกยกเลิกไปอีก 2 เกมด้วยปัญหา นักกีฬาติดเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ผู้เล่น ไม่เพียงพอกับการลงสนามและแน่นอนว่าก็จะต้องส่งผลกับการแข่งขันในทีมอื่นด้วยเช่นเดียวกัน